Jeroen WeerdenburgPrivacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Zowel Jeroen Weerdenburg Entertainment (waar de website van Jeroen Weerdenburg onder valt) als Jeroen Weerdenburg (die gebruikt maakt van enkele subpagina’s van www.jeroenweerdenburg.nl hechten veel waarde aan de AVG en hebben voorzorgsmaatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van eerst Jeroen Weerdenburg en daaronder Jeroen Weerdenburg  Entertainment. Ook vind je hier onze Cookie Verklaring.

Privacyverklaring Jeroen Weerdenburg

Jeroen Weerdenburghecht veel belang aan privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. We willen dan ook open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Stichting Jeroen Weerdenburg is de beheerder van de persoonsgegevens die jij ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Jeroen Weerdenburg Entertainmet

Kvk Nummer: 34291196

Welke gegevens slaan we van je op?

Wij slaan je persoonlijke gegevens op in onze ledenadministratie ten behoeve van jouw lidmaatschap. We bewaren persoonlijke informatie zoals je naam, adres, email, IBAN, naam rekeninghouder, geboortedatum en in het geval dat je een profiel aanmaakt op , ook zaken als je profielfoto. Onze website(s) maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie binnen onze websites. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Ons Content Management System maakt gebruik van een applicatie om crash gegevens te rapporteren, zoals het niet kunnen afleveren van een nieuwsbrief. Persoonlijke gegevens hierbij kunnen bijvoorbeeld het IP adres van de gebruiker zijn en de crash informatie. Wanneer je een profiel hebt aangemaakt op  kun je foto’s en filmpjes uploaden, welke gekoppeld worden aan jouw persoonlijk profiel. Daarnaast houden we een overzicht bij van de winnaars van prijzen die gewonnen kunnen worden via de website(s). Maak je gebruik van de app, dan worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

Facebook

De app verzamelt persoonlijke informatie zoals een naam, email, user ID en profielfoto.

Tracking

De app maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien.

Crash Reports

De app maakt gebruik van Fabric & Crashlytics om crash gegevens te rapporteren aan de ontwikkelaars. Privacy gegevens hierbij zijn het IP adres van de gebruiker en de crash informatie.

Photohunt

In de app kunnen gebruikers foto’s uploaden voor de foto wedstrijd, welke gekoppeld worden aan een persoonlijk profiel in de weerdenburg app. Daarnaast houden we een scorelijst van de gebruikers bij, ten behoeve van wedstrijden en het sparen van ‘Marcoins’.

Tijdens de verschillende evenementen die Jeroen Weerdenburg organiseert, worden er diverse foto’s gemaakt die later op verschillende locaties (denk aan de website, social media, etc) gepubliceerd kunnen worden. Wanneer je geen toestemming voor publicatie geeft dien je vóór het bezoeken van deze evenementen dit aan ons door te geven via een e-mail naar willemharlaar@hetnet.nl. We zullen dan geen foto’s gebruiken waar jij op staat.

Wat is het doel van het opslaan van je gegevens?

Wanneer je ons een e-mail zendt, zullen wij je persoonsgegevens gebruiken om op de inhoud van je mail te reageren. Wanneer je je inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere evenementen, gebruiken wij je persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrieven of je te registreren als deelnemer aan het evenement. In het kader van onze relatie kunnen we je ook nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen. Jeroen Weerdenburg kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of -indien van toepassing- in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Wat is het doel van het opslaan van je gegevens?

Wanneer je ons een e-mail zendt, zullen wij je persoonsgegevens gebruiken om op de inhoud van je mail te reageren. Wanneer je je inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere evenementen, gebruiken wij je persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrieven of je te registreren als deelnemer aan het evenement. In het kader van onze relatie kunnen we je ook nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen. Jeroen Weerdenburg kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of -indien van toepassing- in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Je gegevens kunnen worden gedeeld onder de medewerkers van Jeroen Weerdenburg (voor informatie over de medewerkers binnen Jeroen Weerdenburg kun je de website van Jeroen Weerdenburg raadplegen, daar staan alle medewerkers op) die deze gegevens uit hoofde van hun functie nodig hebben. Onze medewerkers hebben allen geheimhoudingsplicht. Daarnaast kan NOWWEB.NL, de ontwikkelaar van ons websites, bij deze gegevens. We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Jeroen Weerdenburg voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden uitsluitend gebruikt om je te voorzien van onze diensten. Zo krijgt de drukker je adresgegevens om adreslabels voor je fanclubblad te drukken en krijgt het bedrijf waar we onze lidmaatschapspasjes laten maken je naam en lidmaatschapsnummer om op de pas te drukken. We delen uitsluitend die gegevens met derden die noodzakelijk zijn om je optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze diensten. Indien wij deze gegevens niet kunnen opslaan, kunnen we jou niet voorzien van onze diensten die horen bij het lidmaatschap.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op informatie:

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Jeroen Weerdenburg die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Jeroen Weerdenburg je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die jij ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Als je een Jeroen Weerdenburg lidmaatschap en/of profiel op  hebt, kun je een deel van jouw persoonsgegevens aanpassen op je eigen account en/of lidmaatschap pagina’s.

Recht op beperking en verwijdering:

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is het voor doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet vereist is. Je hebt het recht om op elk moment de door Jeroen Weerdenburg verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • Je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • Je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Jeroen Weerdenburg, ongeacht de betalingswijze
 • Je wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of je hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
 • Indien je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonsgegevens in verband met je transactie ten behoeve van de boekhoudregels
 • Indien niet anders afgesproken, bewaren we je gegevens zolang we ze nodig hebben, tenzij jij nadrukkelijk verzoekt je gegevens te verwijderen.

Wanneer je ons verzoekt de gegevens die we van je verwerken te beperken, zullen we minder gegevens van je verwerken. Dit kan wel invloed hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Jeroen Weerdenburg. Jeroen Weerdenburg zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, denk daarbij aan nieuwsbrieven van Jeroen Weerdenburg, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien je niet langer onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt je:

 • de instructies volgen onderin elke nieuwsbrief die we verzenden
 • de instellingen van uw Jeroen Weerdenburg-account aanpassen
 • ons mailen met het verzoek de nieuwsbrieven uit te zetten

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om Jeroen Weerdenburg te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

 • indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Jeroen Weerdenburg elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
 • als Jeroen Weerdenburg de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde groep medewerkers die jouw vragen met betrekking tot de bovengenoemde rechten behandelt. Je kunt ook ons management  bereiken via willemharlaar@hetnet.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien je van mening bent dat Jeroen Weerdenburg je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. We komen er dan samen ongetwijfeld uit. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken deze wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of je rechten, via de website of onze nieuwsbrieven.

___________________________________________________________________________________

 

Privacyverklaring Jeroen Weerdenburg  Entertainment

Gegevensprivacy is van groot belang voor Jeroen Weerdenburg  Entertainment en we willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Jeroen Weerdenburg  Entertainment is de beheerder van de persoonsgegevens die jij ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Jeroen Weerdenburg  Entertainment

Kvk nummer: 34291196

Amsterdam

Welke gegevens slaan we van je op?

We bewaren persoonlijke informatie zoals je naam en email en andere door jouw zelf ingevulde gegevens. Onze website maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien. Ons Content Management System maakt gebruik van een applicatie om crash gegevens te rapporteren, zoals het niet kunnen afleveren van een nieuwsbrief. Privacy gegevens hierbij kunnen bijvoorbeeld het IP adres van de gebruiker zijn en de crash informatie. Daarnaast houden we een overzicht bij van de winnaars van prijzen die gewonnen kunnen worden via de website. Maak je gebruik van de app, dan worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

Facebook

De app verzamelt persoonlijke informatie zoals een naam, email, user ID en profielfoto.

Tracking

De app maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien.

Crash Reports

De app maakt gebruik van Fabric & Crashlytics om crash gegevens te rapporteren aan de ontwikkelaars. Privacy gegevens hierbij zijn het IP adres van de gebruiker en de crash informatie.

Photohunt

In de app kunnen gebruikers foto’s uploaden voor de foto wedstrijd, welke gekoppeld worden aan een persoonlijk profiel in de weerdenburg app. Daarnaast houden we een scorelijst van de gebruikers bij.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Je gegevens kunnen worden gedeeld onder de medewerkers van Jeroen Weerdenburg  Entertainment (voor informatie over de medewerkers binnen Jeroen Weerdenburg  Entertainment kun je de website van Jeroen Weerdenburg raadplegen). Daarnaast kan NOWWEB.NL Internet, de ontwikkelaar van ons websites, en Willem Harlaar Artistmanagement bij deze gegevens. We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Jeroen Weerdenburg  Entertainment voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden uitsluitend gebruikt om je te voorzien van onze diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Jeroen Weerdenburg  Entertainment die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Jeroen Weerdenburg  Entertainment je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die jij ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om op elk moment de door Jeroen Weerdenburg  Entertainment verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Indien niet anders afgesproken, bewaren we je gegevens oneindig, tenzij jij nadrukkelijk verzoekt je gegevens te verwijderen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Jeroen Weerdenburg  Entertainment. Jeroen Weerdenburg  Entertainment zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, denk daarbij aan nieuwsbrieven van Jeroen Weerdenburg  Entertainment en/of Jeroen Weerdenburg, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien je niet langer onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt je:

* de instructies volgen onderin elke nieuwsbrief die we verzenden

* de nieuwsbrief beantwoorden met het verzoek de nieuwsbrieven uit te zetten

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om Jeroen Weerdenburg  Entertainment te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Jeroen Weerdenburg  Entertainment elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

* als Jeroen Weerdenburg  Entertainment de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde groep medewerkers die jouw vragen met betrekking tot de bovengenoemde rechten behandelt. Je kunt onze medewerkers altijd bereiken via Willem Harlaar.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien je van mening bent dat Jeroen Weerdenburg  Entertainment je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. We komen er dan samen ongetwijfeld uit. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken deze wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of je rechten, via de website of onze nieuwsbrieven.

___________________________________________________________________________________

Cookieverklaring

Het gebruik van cookies

Www.jeroenweerdenburg.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flashapplicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website(s), maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn heel belangrijk. Dankzij de vaak anonieme input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

De gebruikte cookies en hun doelstellingen

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op, of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt, er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt; bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen, dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt tevens aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

In verband met voortdurende ontwikkelingen kunnen de teksten van onze website op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In onze artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en

op www.jeroenweerdenburg.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle over wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn.

Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten per e-mail:willemharlaar@hetnet.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen, of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op: willem Harlaar.

Laatste update: 18 oktober 2019